ارتباط معماری و طبیعت – خانه آبشار رایت

همنشینی انسان طبیعت ، معماری در خانه ویلایی آبشار

   Admin        شنبه, 22 آذر 1399       مقالات تخصصی طراحی و معماری
ارتباط معماری و طبیعت – خانه آبشار رایت

 

انسان همواره در جال تغییر فضای زندگی خود به جهت دستیابی به فضای بهتر است. این تغییر در دوران مختلف تاثیراتی متفاوت بر دامنه زندگی انسان گذاشته است ، به گونه ای که به حذف بخشی از فضا های طبیعی رسیده است. اثرات مخرب این روند سبب توجه مجدد گروهی از معماران شد و سبب شد تا تعریف جدیدی از هم نشینی معماری و طبیعت جایگزین تقایل این دو گروه گردد.

یکی از این آثار به عنوان شاخص ترین اثر ارتباط معماری و طبیعت شناخته می شود، خانه آبشار اثر فرانک لوید رایت است.فرانک لوید رایت خانه ی آبشار رو به سفارش ادگار کافمن (تاجر آلمانی) طراحی کرد. خانه ی آبشار به عنوان اقامتگاهی برای تعطیلات آخر هفته خانواده کافمن طراحی شد که نمونه ی خوبی برای نشان دادن سازگاری انسان با طبیعت است.

 

خانه ی آبشار در ملک خصوصی آقای کافمن و در مجاورت آبشار واقع در زمین ، ساخته شد این طرح برخلاف تصور خانواده ی کافمن ،که انتظار خانه ای با نمای آبشار را داشتند، طراحی شد به گونه ای که خانه در بالای محدوده ی آبشار و به صورت یکپارچه گویی که آبشار جزئی از خود سازه به شمار می‌رود طراحی شد.

خانه ی آبشار همانند برخی از آثار رایت تحت تاثیر معماری ژاپن شکل گرفته است . علاوه بر نمای آبشار، صدای آب در همه جای این بنا شنیده می‌شود که نشان دهنده ی تلفیق درست معماری و طبیعت است.