طراحی ویلا در کردان

طراحی ویلا در کردان
طراحی ویلا در کردان
طراحی ویلا در کردان

طراحی حرفه ای ویلا در کردان

 

117 ویلای

موقعیت : طالقان

کارفرما: جناب آقای شریفی

سال طراحی : تابستان 1399

متراژ زمین : 1400 متر مربع

مساحت بنا : 310 متر مربع

 

ایده پروژه : وجود فضاهای مثبت ومنفی ( فضا های پر و خالی ) از قبیل بالکن مسقف و باز و ارتباط آن با بنا از ایده اولیه شکل گیری حجم ویلا بود . این جهت گیری به سبب تامین دید و منظر مناسب صورت پذیرفت.