طراحی ویلا در طالقان

طراحی ویلا در طالقان
طراحی ویلا در طالقان
طراحی ویلا در طالقان
طراحی ویلا در طالقان
طراحی ویلا در طالقان

طراحی حرفه ای ویلا در طالقان

 

خانه ویلای

موقعیت : طالقان

کارفرما: جناب آقای حدادی

سال طراحی : تابستان 1398

متراژ زمین : 1200 متر مربع

مساحت بنا : 375 متر مربع

 

ایده پروژه : سادگی در بیان فرم بیرونی و بهره گیری از الگوی مفهوم خانه به عنوان ایده شکل دهنده ویلا بکار گرفته شد.