طراحی نمای ساختمان اداری تجاری

طراحی نمای ساختمان
طراحی نمای ساختمان
طراحی نمای ساختمان
طراحی نمای ساختمان
طراحی نمای ساختمان
طراحی نمای ساختمان

طراحی نمای ساختمان ادارای تجاری

 

پروژه طراحی داخلی واحد اداری

موقعیت : صفادشت

کارفرما: جناب آقای مرجانی

سال طراحی : بهار 1397

متراژ زمین : 310 متر مربع

مساحت بنا : 1550 متر مربع

 

ایده پروژه : طراحی نمای خارجی کنترل دید از طریق لور هار چوبی متحرک در نما

 بخش داخلی فضا ی باز و سیال ، پله باز و جدا کردن فضا از طریق شیشه و همچنین دید وسیع به سبب ایجاد حس ارتباط میان بخش اداری و مراجعه کنندگان