طراحی ویلای Cube

طراحی ویلا cube
طراحی ویلا cube
طراحی ویلا cube

Cube طراحی ویلای

موقعیت : کردان

کارفرما: جناب آقای ملکی

سال طراحی : تابستان 1398

متراژ زمین : 1200 متر مربع

مساحت بنا : 243 متر مربع

ایده پروژه: به سبب وجود چشم انداز وسیع و بهره گیری از آن، طراحی حجم در دو جهت شرقی -غربی در بخش همکف و شمالی جنوبی در طبقه اول صورت پذیرفت و در نهایت در قالب باکس هایی متفاوت روی هم استقرار پیدا کرد.