خانه ای در شیب

طراحی ویلای چشم انداز
طراحی ویلای چشم انداز
طراحی ویلای چشم انداز
طراحی ویلای چشم انداز
طراحی ویلای چشم انداز
طراحی ویلای چشم انداز
طراحی ویلای چشم انداز
طراحی ویلای چشم انداز
طراحی ویلای چشم انداز
طراحی ویلای چشم انداز
طراحی ویلای چشم انداز

نام پروژه : خانه ای در شیب

موقعیت : کردان

کارفرما: جناب آقای محمودی خواه

سال طراحی : تابستان 1398

متراژ زمین : 1300 متر مربع

مساحت: 450 متر مربع

 

ایده پروژه: بهره گیری از شیب زمین در شکل دهی به حجم ساختمان ، ایجاد فضاهای پر و خالی در حجم