طراحی ویلای سفید در کردان

طراحی ویلای سفید در کردان
طراحی ویلای سفید در کردان

طراحی حرفه ای ویلای سفید در کردان

 

 ویلای سفید 

موقعیت : کردان

کارفرما: جناب آقای احمدیان

سال طراحی : تابستان 1397

متراژ زمین : 910 متر مربع

مساحت بنا : 231 متر مربع

 

ایده پروژه: وجود بالکن مسقف در طبقه همکف که در فصول گرم سال امکان یک پارچگی آن با فضای داخلی ویلا صورت پذیرد.