طراحی ویلای کاج

طراحی ویلا کاج
طراحی ویلا کاج
طراحی ویلا کاج
طراحی ویلا کاج
طراحی ویلا کاج
طراحی ویلا کاج
طراحی ویلا کاج
طراحی ویلا کاج
طراحی ویلا کاج

طراحی ویلای کاج

موقعیت : کردان

کارفرما: جناب آقای دانشور

سال طراحی : تابستان 1399

متراژ زمین : 600 متر مربع

مساحت بنا: 230 متر مربع

 

ایده پروژه: کشیدگی حجم در محور عرضی به جهت بهره گیری بیشتر از دید محوطه، ارتباط حجمی طبقات با استفاده از پوسته.