مدرسه فرهنگی ورزشی تلکان

تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4

موقعیت : کرج/ مهرشهر

کارفرما: جناب آقای قاسمی

سال طراحی : پاییز 1398

متراژ زمین : 9000 متر مربع

مساحت: 4200 متر مربع

ایده پروژه: شکل گیری ایده مدرسه فرهنگی ورزشی تلکان به سبب وجود ضعف در این زمینه صورت پذیرفت. از این رو در جهت رشد و پرورش کودکان و نوجوانانی که توانایی بالایی در زمینه مهارت های ورزشی دارند،گامی در جهت شناسایی و شکوفایی توانمندی آنان ایجاد شود. بر همین اساس تامین کلیه فضاهای ورزشی و خدمات مرتبط با آن از اولین خواسته های طراحی این مجموعه در نظر گرفته شد. فضاهایی از قبیل کلاس های درس، فضاهای ورزشی سرباز و سر پوشیده، سالن چند منظوره ورزشی ، ارژانس ، اتاق مشاوره وف تغذیه و...