شهرک ماهور: ویلای شماره 3

شهرک ماهور ویلای شماره 3
شهرک ماهور ویلای شماره 3
شهرک ماهور ویلای شماره 3
شهرک ماهور ویلای شماره 3
شهرک ماهور ویلای شماره 3

موقعیت :دماوند

کارفرما: جناب آقای دکتر معافی

سال طراحی : تابستان 1399

متراژ زمین : 1430متر مربع

مساحت بنا: 570 متر مربع

پروژه: بهره گیری از فرم متداول (سقف دو جهت شیبدار) در تعریف خانه به منظور ایجاد خانه ای، برای آخر هفته.